Palvelut

Päätoiminta-alueemme ovat teollisuuseristykset, telinetyöt sekä asbesti- ja muut haitta-ainekartoitukset ja niiden purkamiset.

Teollisuuseristykset

Teollisuuseristyksiin liittyvät kokonaisratkaisut aina suunnittelusta asennuksiin.

Toimivat ja kustannustehokkaat eristysratkaisut edellyttävät työn ja työmaan olosuhteiden ymmärtämistä. Vain siten osataan valita kohteeseen oikeat materiaalit sekä suorittaa asennustyöt ammattimaisesti. Tätä kutsumme laaduksi ja ammattitaidoksi. 

Oikein tehdyt eristystyöt edistävät teollisten prosessien toimivuutta ja turvallisuutta. Toimimme niin uudisrakentamisessa kuin kunnossapidossakin. Ydinliiketoimintaamme ovat suomalaisen teollisuuden putkisto-, säiliö-, kattila- ja laite-eristykset.  

Jos rakennuksen vuositarkastuksen tai kunnossapidon yhteydessä paljastuu kohtia, joiden eristys on jäänyt tekemättä, osaamme suunnitella ja toteuttaa työn mittatilaustyönä. 

Pyydettäessä toimitamme referenssejä kaikilta merkittäviltä teollisuudenaloilta. 

Telinetyöt

Ammattitaidolla toteutetut telinetyöt takaavat turvalliset työolosuhteet ja laadukkaan työn.

Asentajamme tekevät telineet itse omista Allfix-telinemateriaaleistamme. Näin varmistamme, että telineet tehdään kyseisen kohteen työn kannalta kerralla oikein ja turvallisesti. Tämä takaa asentajille hyvät ja turvalliset työskentelyolosuhteet, eikä telineiden uudelleenrakentamisesta tule ylimääräisiä viivästyksiä tai kustannusta. 

Teollisuuseristämisen ohella rakennamme turvalliset työolosuhteet Allfix-telinejärjestelmällä myös muille asennuskohteissa työskenteleville. Tarvittaessa toimitamme myös kokonaisvaltaisesti telinetöitä mm. kunnossapitokohteisiimme. 

Pyydettäessä toimitamme referenssejä kaikilta merkittäviltä teollisuudenaloilta. 

Asbesti- ja muut haitta-ainekartoitukset sekä purkutyöt

Olemme alalla Suomen kokeneimpia toimijoita ja teemme työt omalla henkilökunnalla.

Asbesti- ja muut haitta-ainekartoitukset vaativat ammattitaitoa, dokumentointia ja lainsäädännön tuntemusta. Meillä on tästä pitkä kokemus, yrityksellämme oli Suomen ensimmäisiä asbestinpurkulupia jo 1990-luvun alussa. 

Teollisuusrakentamisessa esiintyvät haitta-aineet ja niiden kartoitustyöt ja purku vaativat omaa osaamistaan. Meillä on kokemusta isoista projekteista ja sitä kautta osaamista teollisuusrakentamisen materiaaleista. Olemmekin erikoistuneet teollisuuden vaativiin kohteisiin ja kartoittaneet kohteita aina paperikoneista vanhoihin voimalaitoksiin. 

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijoillamme (AHA-asiantuntija) on laaja kokemus teollisuuden rakenteista, kartoituksista ja purkutöistä. Teemme työt omalla henkilökunnallamme, jotta voimme varmistaa puhtaan ja turvallisen lopputuloksen.  

Pyydettäessä toimitamme referenssejä kaikilta merkittäviltä teollisuudenaloilta.