Tietosuojaseloste

Lavian Eristyksen asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste. Käyttäjä hyväksyy tämän tietoselosteen ehdot täyttämällä Lavian Eristyksen sivuston yhteydenottolomakkeen.

1. Rekisterin pitäjä

Lavian Eristys Oy (jäljempänä ”Lavian Eristys”)
Y-tunnus 0511005-7
Tuunajärventie 1212, 38650 Yli-Putto

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Nina Väkeväinen
nina.vakevainen@lavianeristys.fi
puh. 050 562 6060

3. Rekisterin nimi

Lavian Eristyksen asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään suoramainontaan, myyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Henkilötietoja saatetaan lisätä erikseen myös alihankkija- ja työnhakijarekistereihin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
• nimi
• puhelinnumero
• sähköposti
• yrityksen nimi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään (Lavian Eristyksen sivustolla ota yhteyttä -lomake) ja Google Analyticsin kautta.

Google Analytics on Googlen verkkoanalyysipalvelu, joka käyttää evästeitä tekstitiedoissaan. Tämä eväste tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, mikä mahdollistaa sivuston käyttöanalyysin. Evästeen antama tieto sivuston käytöstä (vain IP-osoite, joka on tehty tunnistamattomaksi) lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin (Privacy Shield -järjestely). Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen sivuston käyttöä, raportoimalla käyttötiheydestä ja internetin käyttöön liittyvistä palveluista. Google Analyticsin tietosuojapolitiikasta voi lukea tarkemmin täällä. Evästeiden tallentumisen voi estää internetselaimen asetuksilla, jolloin kaikkia Lavian Eristyksen sivuston toimintoja ei voi käyttää. Sivuston käyttäminen automaattisesti sallii Googlen keräävän tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Erillisen selainlisäosan lataamalla on mahdollista estää tietojen jakaminen Google Analytics -palveluun. Lisäosa on ladattavissa Googlen sivuilla.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta Lavian Eristyksen ulkopuoliseen käyttöön.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lavian Eristys ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Niissä tapauksissa, joissa Google siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle, on tietojen siirtämisen oikeusperuste EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely.

9. Rekisterin suojaus

Rekisterin tiedot kerätään Microsoftin 365 -järjestelmään. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. 

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, myyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Jokainen henkilö voi pyytää hänen tietojensa poistamistaan rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaseloseen muuttaminen

Lavian Eristys kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Lavian Eristys suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.